apeq@list.ru +374-222-20426
Departments

Power supply

Home > Power supply

Power supply

Duration of study: 4 years (with basic general education /9 bases/)

Required Documents

Contact Info

Administration

District Kotayk, City Abovyan, Quarter Usanoghakan , St. Hatis , Building 4

+374-222-20426
apeq@list.ru

Mon - Sat 09:00 - 18:00

Social Info

Applicant

Join Us
See our events!
Հայտնի է, որ ընթերցողը, կարդալով հասկանալի տեքստ, չի կարողանա կենտրոնանալ տեքստի ձևավորման վրա:

Click To See More