apeq@list.ru +374-222-20426

Դիմել

Ինչու դիմել

Ուսուցումը քոլեջում կազմակերպվում է անվճար-վճարովի հիմունքներով։ Կառավարության 08.07.2015թ․ թիվ 752-Ն որոշմամբ քոլեջի՝ բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած սովորողները կարող են իրենց ուսումը շարունակել ՀՀ պետական բուհերում՝ 2-րդ կուրսից հեռակա։ ՀՀ կառավարության 2013թ-ի նոյեմբերի  28-ի №-1330-Ն որոշման համաձայն, ուս. տարվա առաջադիմության արդյունքներով, քոլեջում իրականացվում են փոխատեղումներ՝ վճարովի ուսուցումից անվճար և հակառակը:

Մեր մասին

Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջը (այսուհետ՝ Քոլեջ) ազգային կրթական համակարգի մի մասնիկն է, որի հիմնական առաքելությունն է գիտելիքի ստեղծումը, փոխանցումը և տարածումը, սովորողների մոտ ազգային մտածելակերպի ձևավորումը: Քոլեջի նպատակն է, որ սովորողները հասարակության մեջ ավելի բարձր աստիճան զբաղեցնեն, ակտիվ մասնակցություն ունենան հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում:

Քոլեջը իր պատմությունը սկսել է 1968թ.՝ որպես Կրասնոդարի «Էլեկտրոնային սարքաշինության» տեխնիկումի Աբովյանի երեկոյան մասնաճյուղ: Նույն տարում կատարվել է ընդունելություն՝ հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝ «Ռադիոդետալների և ռադիոկոմպոնետների արտադրություն», «Կիսահաղորդչային սարքերի արտադրություն»:

1971թ. №2 հրամանով տեխնիկումը վերանվանվել է  «Աբովյանի երեկոյան էլեկտրոնային սարքերի»  տեխնիկումի:  1972թթ. ուս. տարում տեխնիկումը տվեց առաջին շրջանավարտները՝ թվով 60: 1975թ. տեխնիկումը կատարել է ընդունելություն «Միկրոէլեկտրոնային իրերի արտադրություն» մասնագիտությամբ: Մեծանում է շրջանավարտների թիվը, 1972- 1976թթ. տեխնիկումը տվեց 285 շրջանավարտներ:

1981թ. կառուցվել է քոլեջի նոր ուսումնական , վարչական մասնաշենքերը, իսկ 1990թ.՝ հանրակացարանը: 1982թ. հուլիսի 17-ին №66 հրամանով «Աբովյանի երեկոյան էլեկտրոնային սարքերի» տեխնիկումը վերանվանվել է «Աբովյանի էլեկտրոնային սարքերի տեխնիկումի»: Այդ տարիների ընթացքում քոլեջը տվել է 1000-ից ավելի շրջանավարտներ:

Բաժիններ

Մեր բաժինները

Տեսնել ավելին

Փաստաթղթեր

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր

Տեսնել ավելին

Մրցանակներ

Այս պահին այս բաժինը անհասանելի է

Տեսնել ավելին

Բլոգ

Ծանոթացեք քոլեջի միջոցառումներին

Տեսնել ավելին

Վիդեոտուր ԱՊԷՔ-ում

Շրջայց կատարեք ԱՊԷՔ-ում և կհասկանաք ինչու սովորել այստեղ։

Մեր առավելությունները
Մեր տեսլականը
Մեր առաքելությունը

Մեր առավելությունները

ԱՊԷՔ ՊՈԱԿ-ը ՀՀ-ի միակ պետական էներգետիկական քոլեջն է։ Քոլեջը ստացել է ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում պայմանական 2 տարի ժամկետով։ Այժմ քոլեջը գտնվում է վերահավատարմագրման գործընթացի մեջ և հավատարմագրման են ներկայացվել ևս 3 նոր մասնագիտական կրթական ծրագիր։

Մեր տեսլականը

ԱՊԷՔ ՊՈԱԿ-ը միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն է, որի հիմնական հեռանկարը էներգետիկայի, հաշվապահության և ծրագրավորման ոլորտում հմուտ և զարգացած մասնագետների պատրաստումն է։

Մեր առաքելությունը

Քոլեջի հիմնական առաքելությունն է՝ գիտելիքի ստեղծումը, փոխանցումը և տարածումը, սովորողների ազգային մտածելակերպի ձևավորումը, սեփական գործելակերպն ու որոշումները ազգային շահերին համապատասխանեցնելը։

Ուսուցում

Ներկայումս Քոլեջի միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի առկա ուսուցմամբ 6 մասնագիտությունների գծով սովորում է շուրջ 252 ուսանող, իսկ հեռակա ուսուցմամբ 1 մասնագիտությամբ՝ 17 ուսանող:

Որակյալ մասնագետներ

Քոլեջի աշխատանքները միտված են կրթության բովանդակության արդիականացմանը, ուսումնական գործընթացի կատարելագործմանը և կրթության որակի ապահովմանը։

Գիտելիքներ

Իր 53-ամյա գործունեության ընթացքում Քոլեջը տվել է շուրջ 5575 շրջանավարտ, որոնց մեծ մասը հաջողությամբ աշխատում են էներգետիկայի բնագավառի տարբեր ստորաբաժանումներում, հաշվապահական գրասենյակներում և այլն:

Մեր հայտարարությունները

Բաժանորդագրվել լրատուին

Ստացեք վերջին նորություները